Искабул АД изпълнява стандартни и специфични поръчки на клиенти. Компанията предлага:
Производство на метални конструкции от листова стомана като:
  • печки за камини, включително с водни ризи;
  • детайли за минната промишленост;
  • детайли за строителството;
  • други
Рязане на сложни контури