Контакти

София 1618, ул. Загребска 11
Факс: 02 959 10 62

Дупница 2600,
ул. Саморанска 80
Тел.: 0701 5 11 52
Тел./факс: 0701 5 11 53

Инж. Йордан Димитров
Производствен директор
Мобилен: 0889 84 15 89
e-mail: j.dimitrov [at] iskabul.com